Stiri
Stiri

Stiri (136)

Scris de Administrator 09 Martie 2013 Published in Stiri

Vesti proaste pentru soferi cu privire la inmatricularea autovehiculelor in alta tara (Bulgaria)

Daca pana acum puteai scapa de “timbrul de mediu” si de “taxa de poluare” inmatriculand masina in alt stat, prin proiectul de Ordonanta de urgenta supus dezbaterii publice la sectiunea “Transparenta decizionala” pe site-ul MAI,  acest lucru devine imposibil. Prin acest proiect, autoritatile spera sa rezolve astfel, problema vehiculelor detinute de cetatenii romani care sunt inmatriculate in alte state, majoritatea in Bulgaria. Potrivit proiectului “Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice” la art. 82 alin.4, detinatorii de autovehicule si remorci care au domiciliul ori resedinta in Romania, au la dispozitie 30 zile de la data dobandirii titlului sau de la data inscrierii in evidenta autovehiculelor si remorcilor inmatriculate in alte state, sa le inmatriculeze in Romania. La art. 35, apare un nou alineat – (2¹) care obliga persoanele ce conduc pe drumurile publice un vehicul inmatriculat in alt stat, sa prezinte politistului rutier, la cererea acestuia, un document care dovedeste titlul cu care este detinut vehiculul, alaturi de o traducere a documentului legalizata in limba romana. Doua noi alineate aparute la art. 82, clarifica  modul de verificare (alin. 4¹): „la oprirea in trafic a vehiculelor prevazute la alin. (4) politistul rutier verifica existenta documentelor prevazute la art. 35 alin. (2) si (2¹)” si cui nu se aplica dispozitiile (alin. 4²):
Scris de Administrator 09 Martie 2013 Published in Stiri

Buletine (Carti de Identitate) noi de la 1 iulie 2013

Reprezentantii MAI anunta ca de la 1 iulie vom avea, la alegere, doua modele de buletine dupa modelul european. Astfel vom putea opta intre un buletin asemanator permisului auto care va contine pe langa datele deja existente pe actualele carti de identitate, semnatura olografa a persoanei si modelul electronic de tip smart card care va contine date in format electronic, un cip cu date biometrice ale cetateanului (imaginea faciala si amprentele a doua degete), si certificate digitale. Noile carti electronice de identitate si de rezidenta se vor elibera la cerere dupa modelul ales de persoana. In cazul cartii de identitate de tip smart card, amprentele digitale se vor colecta numai cu acordul expres al titularului, respectiv parintilor in cazul minorilor. “Forma şi conţinutul de date al documentelor de identitate ce urmează a fi puse în circulaţie începând cu data de 01.07.2013, respectiv: a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea electronică de identitate (C.E.I) şi dovada de reşedinţă; b) pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, care au reşedinţa pe teritoriul României - cartea de rezidenţă şi cartea electronică de rezidenţă (CER), precum şi carte de rezidenţă permanentă şi carte de rezidenţă electronică permanentă; 2^1) în ceea ce priveşte forma acestor documente, sunt implementate standardele ICAO în materia actelor de identitate, respectiv ID-1; 2^2) referitor la conţinutul de date al actelor de identitate:
Scris de Administrator 19 Ianuarie 2013 Published in Stiri

Codul Rutier se modifică de azi, 19 ianuarie 2013

La sfârşitul lunii octombrie Camera Deputaţilor a adoptat, în cadrul sedinţei în plen, cu 185 de voturi „pentru”, legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, prin care se prevede introducerea mopedelor şi a triciclurilor în categoria autovehiculelor şi obligativitatea obţinerii permisului de conducere pentru acestea. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat în data de 12 septembrie 2012, iar odată cu aprobarea lui de către Camera Deputaţilor, ca for decizional, acesta s-a validat legislativ. Proiectul de act normativ a devenit Legea 203 din 9 noiembrie 2012, iar noile reguli referitoare la circulaţia pe drumurile publice, prevăzute în aceasta, intră în vigoare azi, 19 ianuarie 2013! * Permis pentru mopede Principala modificare a Codului Rutier constă în introducerea mopedelor şi a triciclurilor în categoria autovehiculelor şi obligativitatea obţinerii permisului de conducere pentru acestea. Prin moped se face referire la acel vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Astfel, proiectul de lege prevede introducerea categoriei AM, dedicată mopedelor, începând cu data de 19 ianuarie 2013. Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere la această categorie este de 16 ani împliniţi, iar valabilitatea permisului este de 10 ani. Proba practică din cadrul examenului de obţinere a permisului de conducere, pentru categoria AM, constă doar în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. În cazul deţinerii unui permis de conducere eliberat pentru orice categorie, acestea sunt considerate valabile şi pentru vehiculele din categoria AM.
Scris de Administrator 18 Decembrie 2012 Published in Stiri

Hotarare UNBR: Agenda anului 2013

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania adopta Hotararea nr. 648 din 15 decembrie 2012 In conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (4), art. 66 lit. h), art. 69 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicata, (in continuare Legea), art.  84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, art. 26 si art. 33 din Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si de desfasurare a sedintelor Consiliului U.N.B.R. (aprobat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 05/2011 din 08 iulie 2011), luand act de propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R. facuta in sedinta din 14 decembrie 2012 privind calendarul desfasurarii sedintelor Comisiei Permanente a U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale examenului de primire in profesia de avocat, ale activitatilor din cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, HOTARASTE
Scris de Administrator 17 Octombrie 2012 Published in Stiri

Formulare noi de constatare amiabila de accident

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a afişat in data de 9 octombrie 2012, pe pagina web proprie, ordinul nr. 17/2012 pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului “Constatare amiabilă de accident”. Ordinul nr. 17/2012 pentru modificarea Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008,  a fost publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 693 din 09.10.2012. În cadrul primului articol din ordinul CSA nr. 17/2012 se prevede modificarea şi înlocuirea anexelor 1 şi 2 cu referire la Normele privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24/12/2008.
Scris de Administrator 02 Octombrie 2012 Published in Stiri

Executorii judecatoresti amendati

Consiliul Concurentei a amendat Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti cu o amenda in valoare de 593.000 LEI Consiliul Concurentei a sanctionat Uniunea Nationala A Executorilor Judecatoresti din Romania (UNEJ) cu amenda in valoare de 593.089 lei (aproximativ 131.798 euro) pentru incalcarea Legii Concurentei atat prin crearea unei bariere la intrarea in profesie, fixand o taxa excesiva si discriminatorie, cat si prin stabilirea unor cheltuieli de executare ce exced cadrul legal.In urma unei investigatii declansate de Consiliul Concurentei in aprilie 2011, s-a constatat ca, in septembrie 2010, UNEJ a introdus o taxa de intrare in profesie de 5000 euro, de la plata careia erau scutite rudele si afinii de gradul I ai celor aflati deja in profesie. In acest fel, s-a creat o categorie de privilegiati - rudele si afinii de gradul I ai executorilor judecatoresti prezenti deja in profesie, care, prin scutirea de la plata acestei taxe, sunt avantajati in raport cu ceilalti potentiali executori judecatoresti, creandu-se toate premisele consolidarii ideii de casta profesionala bazata pe legaturi de familie. Un anumit grad de control, privind accesul pe piata bazat pe competenta, este acceptabil, daca are ca unic scop asigurarea unui standard ridicat de calitate, insa reglementarile excesive la intrare duc la o reducere a ofertei de servicii, cu consecinte negative pentru concurenta dar si pentru calitatea serviciilor respective a declarat domnul Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. De asemenea, UNEJ a identificat si a stabilit o lista a cheltuielilor de executare silita aplicabile tuturor membrilor profesiei. Aceste cheltuieli excedau cadrul legal (Legea nr.188/2000), fiind diferentiate de onorariile stabilite de ministrul justitiei.
Scris de Administrator 26 Septembrie 2012 Published in Stiri

Indemnizatia de crestere a copilului s-a majorat!

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net a fost adoptat ieri 25.09.2012 de Camera Deputaţilor. Masura se aplica incepand cu 1 Octombrie 2012. Astfel, „pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni”, se arată în proiectul de act normativ.
Scris de Administrator 20 Septembrie 2012 Published in Stiri

Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti a fost modificat

Consiliul Superior al Magistraturii a completat Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti printr-o Hotărâre publicată in data de 17.09.2012 în Monitorul Oficial. Hotărârea nr. 781/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 657 din 17/09/2012. Potrivit actului normativ, o completare constă în dotarea sălilor de şedinţă din instanţele judecătoreşti cu mobilierul necesar judecătorilor, procurorului, grefierului, avocaţilor, părţilor, persoanelor private de libertate şi publicului. De asemenea, în cazul în care o instanţă dispune de mai multe săli de judecată, cel puţin una dintre acestea va fi amenajată pentru judecarea cauzelor privind persoanele private de libertate. În măsura în care spaţiul existent permite, vor fi amenajate căi de acces separate pentru judecători, procuror şi grefier, pentru persoanele private de libertate, respectiv pentru avocaţi, părţi şi public.
Scris de Administrator 10 Septembrie 2012 Published in Stiri

Structura anului scolar 2012-2013

Anul şcolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre, potrivit unui ordin al Ministerului Educaţiei privind structura anului şcolar, publicat pe site-ul instituţiei. Cursurile semestrului I al anului şcolar 2012-2013 se vor desfăşura începând cu 17 septembrie 2012 până vineri, 21 decembrie. În perioada 5-11 noiembrie 2012, elevii din învăţământul primar şi preşcolarii vor avea vacanţă, se mai arată în actul normativ. Vacanţa de iarnă va fi cuprinsă între 22 decembrie şi  13 ianuarie 2013. Cursurile semestrului al II-lea vor fi cuprinse în perioada 14 ianuarie – 5 aprilie 2013. Elevii vor avea vacanţa de primăvară în perioada 6 aprilie – 14 aprilie 2013. Cursurile vor fi reluate în data de 15 aprilie şi se vor desfăşura până la data de 21 iunie 2013, când se va încheia anul şcolar. Vacanţa de vară va fi cuprinsă în intervalul 22 iunie 2013 – 15 septembrie 2013, urmând ca luni, 16 septembrie să înceapă anul şcolar 2013-2014.
Scris de Administrator 10 Septembrie 2012 Published in Stiri

Despagubiri dupa seceta: fermierii vor primi cate 100 de lei de hectar

De astăzi, 10.09.2012, agricultorii români pot depune cereri pentru compensarea pierderilor de producție ce tin de culturile din toamna anului trecut sau din primăvara lui 2012, anuntă Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Ajutorul de secetă este de 100 de lei pe hectar şi se acordă pentru suprafeţe cuprinse între unu şi maxim 10 hectare, pentru a compensa o parte din pierderea destinată autoconsumului. Suma maximă ce poate fi acordată unui agricultor nu poate depăsi echivalentul în lei a 7.500 de euro. Aproximativ 573.000 de fermieri (persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderi familiale, persoane juridice) pot beneficia de acest ajutor, estimează MADR, iar suprafața de teren pentru care se acordă sprijinul ajunge la 1,9 milioane de hectare.

Asculta Radio FolkArt

Ora Romaniei

Vizitatori online

0 users and 19 guests online

Crestinism Ortodox

  • Banner

Curs Valutar

Calendar Iconografic

Catedrala Mantuirii Neamului

banner-patriarhie-180x150

Starea Vremii